Myofasciale therapie of triggerpunttherapie is een methode om via spieren (myogeen) en/of bindweefsel (fasciaal) pijn- of bewegingsklachten te behandelen.

Door verschillende oorzaken kunnen zich kleine verhardingen,  “knopen”, in spieren ontwikkelen: myofasciale triggerpunten.  Een triggerpunt is een zeer drukgevoelig gebied in een spier met een doorsnede van ca ½ – 1 cm.Karakteristieke, tegelijkertijd voorkomende klachten van iemand die last heeft van triggerpunten zijn:

    • pijn

de pijn veroorzaakt door triggerpoints kan scherp, stekend zijn (in acute, vigilante fases van een myofasciaal probleem) of kan continu zeurend en/of knagend zijn. (eerder chronisch latente triggerpoints)

    • (spier)stijfheid (hypertonie) met spierverkortingen

door het ontstaan van triggerpoints in de spieren gaat het spierweefsel reflectoir samentrekken. De patiënt ervaart dit als een pijnlijke en verharde zone in de betrokken spieren

    • uitstralende pijn

Heel kenmerkend voor een triggerpunt is de uitstralingspijn: de pijn veroorzaakt door triggerpunten wordt meestal op een andere plek gevoeld dan waar het triggerpunt zich bevindt. Meestal is de oorzaak van de pijnklacht te vinden in een spier op afstand van de pijnzone. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een TP in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden voor het feit dat sommige “vermeende” tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog of op infiltraties op de pijnlijke plaats. De oorzaak van de pijn moet dan gezocht worden op een andere plaats.

Wat is myofasciale pijnbehandeling?

Van groot belang is een grondige functionele anamnese om de houdings- en bewegingspatronen  van de patiënt die mogelijks een oorzaak of een onderhoudende reden zijn voor de klachten, in kaart te brengen. De behandelend kinesist bespreekt met de patiënt de juiste maatregelen om de oorzakelijke, uitlokkende en bestendigende factoren aan te pakken.

Vervolgens wordt dmv specifieke technieken het of de actieve triggerpoints behandeld.

Van groot belang is ook om de aangedane spieren te stretchen. Daartoe krijgt de patiënt de juiste stretchoefening(en) aangeleerd. Deze dient hij of zijzelf thuis zelfstandig uit te voeren, naar frekwentie en duurtijd in overleg met de behandelend kinesist.

geert.jpg

Hoe u en afspraak maakt, leest u hier.