Coronamaatregelen bij Kinekabinet Vrijders

Om zo veilig mogelijk te kunnen werken en het risico op besmetting te beperken, moeten ook wij de werkwijze bij onze kinesitherapeutische raadplegingen in deze coronatijden aanpassen.

Diverse :

 • Er zullen geen magazines worden aangeboden in de wachtzaal.
 • Om contactbesmetting te voorkomen raden wij toiletbezoek af en zal het toilet enkel voor noodgevallen beschikbaar zijn.
 • Indien u zich ziek voelt, koorts zou hebben of u bent recent in contact geweest met een COVID-19 besmette persoon, vragen wij u om niet  naar de praktijk te komen maar ons telefonisch te contacteren om een strategie af te spreken.
 • Wij willen u ook vragen om in uw dagelijks leven de maatregelen, uitgevaardigd door de overheid, te willen blijven respecteren.

Hygiëne :

 •  Het dragen van een mondmasker door therapeut en patiënt is verplicht
 • Het dragen van handschoenen door de therapeut is verplicht.
 • Elke patiënt wordt gevraagd om net voor de afspraak thuis grondig de handen te wassen.
 • Bij het binnenkomen (en verlaten) van de praktijk wordt aan elke patiënt (en eventuele begeleider) gevraagd de handen te ontsmetten. Een contactloze dispenser is voorzien aan de deur.
 • Handen wassen tussen ieder patiëntencontact is voor iedere therapeut obligatoir.
 • Er worden geen badstofhoezen meer geplaatst op de behandeltafels. Wij raden u aan, bij wijze van comfort, om desgewenst zelf een badlaken mee te brengen.
 • De behandeltafels, het gebruikte materiaal en de apparatuur zullen na ieder patiëntencontact ontsmet worden.

Organisatie van de praktijk :

 • Raadplegingen : duurtijd 30 minuten (alles inbegrepen) en individueel.
 • Maximum aantal patiënten aanwezig:
  • indien 1 therapeut werkzaam : 2 (1 patiënt in de behandelruimte en 1 in de oefenruimte)
  • indien 2 therapeuten werkzaam : 3 (1 patiënt in iedere behandelruimte en 1 in de oefenruimte)
 • De behandelende therapeut ziet er op toe dat de regel van ‘social distancing’ door elke patiënt correct wordt opgevolgd (oefentherapie / binnen- en buitengaan).
 • Om het voor ons mogelijk te maken IEDERE patiënt de noodzakelijke zorg te kunnen geven vragen wij met aandrang uw afspraken en het exact uur te respecteren. Kom tijdig maar ook niet te vroeg.
 • Weet dat bij het niet nakomen van uw afspraak u iemand anders de mogelijkheid op verzorging ontzegt. Elke afspraak wordt aangerekend.
 • Om de afspraaktijden ’s avonds niet te overbelasten vragen wij om uw afspraken zoveel mogelijk overdag in te plannen. Afspraken zullen worden verspreid over de volledige dag en over de ganse werkweek.
 • De frequentie van de raadplegingen wordt, in samenspraak met u, in functie van de noodzaak bepaald. Deze frequentie kan lager liggen dan in pre-coronatijden.

Tips voor handhygiëne

 •  Was thuis, net voor uw afspraak, grondig uw handen met water en zeep.
 • Gebruik voor het binnengaan van de praktijkruimte de handgel.
 • Raak uw gezicht en uw mondmasker niet aan met uw handen.

 

Let op: Alcohol heeft geen reinigende werking en kan dus ook niet voor handreiniging worden gebruikt. Wanneer de handen zichtbaar zijn verontreinigd of plakkerig aanvoelen, worden ze eerst altijd gewassen met water en zeep.