Een afspraak maken

De consultaties gebeuren enkel na afspraak van maandag tot vrijdag van 7u30 tot … Huisbezoeken worden door ons verrricht indien de patiënt zich niet kan verplaatsen om medische of sociale redenen binnen een straal van 7 km rond de praktijk.

U kunt steeds bellen voor een afspraak op het nummer 052/33 08 70. Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt, spreek dan duidelijk uw naam, uw boodschap en uw telefoonnummer in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Wat brengt u mee op de eerste afspraak?

 • De doktersverwijzing
 • Een kleefvignetje van uw ziekenfonds, privéverzekering, arbeidsongevallenverzekering, …
 • Alle documenten of digitale gegevensdragers die nuttig zijn om uw gezondheidstoestand te staven: RX-foto’s ea.

U kunt niet komen op een gemaakte afspraak?

Verwittig ons zo snel mogelijk, ten laatste 24u vooraf. Wij houden het afgesproken uur voor u vrij en zijn genoodzaakt dit aan te rekenen indien u niet op tijd verwittigt. (wettelijke regeling)


Huisbezoeken

Indien u om sociale of medische redenen niet tot onze praktijk kan komen, komen wij graag bij u thuis voor de behandeling. Wij beperken ons hiervoor tot Opdorp, Buggenhout, Malderen, Sint-Amands en Lippelo.

Terugbetalingen

Behandelingen die worden terugbetaald:

 • Intakegesprek met verbale en visuele instructie
 • Scholing
 • Manuele handelingen, lymfedrainage, TENS, …

Wat wordt niet terugbetaald:

 • Behandelingen zonder doktersvoorschrift
 • Oefenmateriaal dat niet wordt teruggebracht binnen de afgesproken termijn of dat beschadigd is door onvoldoende zorg
 • Podologie
 • Bracing en (kinesio)taping
 • Myofasciaal materiaal
 • Coldspray
 • Shockwave therapie

De betaling

Indien contante betaling niet mogelijk is, aanvaarden wij een overschrijving binnen de vijf werkdagen. Bij niet-betaling zijn wij verplicht na het tweede rappel administratiekosten en verwijlinteresten aan te rekenen. U kunt ook een betalingsregeling per consult of met een andere periodiciteit aanvragen bij het begin van uw behandeling.

Het getuigschrift

Volgens de wet op de uitoefening van de geneeskunde worden uw attesten voor het ziekenfonds, de verzekering, het werk,… meegegeven bij uw laatste behandeling na betaling van uw rekening. Wij kunnen en willen geen valse attesten opmaken en hopen dat u hiervoor begrip heeft.